iCOD.pl - Reklamacje
Poniedziałek-Piątek:
900 - 1600
Kontakt
Email: rma@icod.pl
Telefon: +48 33 445 40 61


System reklamacji iCOD.pl

Adres serwisu:

Dział RMA iCOD.pl o/Wielkopolska
ul.Średzka 30
63-020 Zaniemyśl
tel.: 33 444 62 42

Procedura reklamacyjna

  • W przypadku wady produktu, co do którego iCOD.pl ponosi odpowiedzialność na podstawie rękojmi lub gwarancji, Nabywca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia reklamacyjnego
  • Warunkiem skutecznego zgłoszenia reklamacji jest:
    • uprzednie zarejestrowanie tej reklamacji poprzez formularz reklamacyjny
    • przekazanie produktu kurierowi, który zostanie zamówiony przez iCOD.pl lub udostępnienie miejsca do naprawy w siedzibie klienta (zależne od umowy)
  • Zgłaszany do reklamacji produkt powinien zostać dostarczony w opakowaniu fabrycznym lub innym opakowaniu zastępczym zapewniającym zabezpieczenie produktu w czasie transportu zaręwno przed uszkodzeniami mechanicznymi, jak i elektrostatycznymi. Inne zasady dostarczania, szczególne dla konkretnego rodzaju produktów, opisane są na uzyskanej autoryzacji. Nabywca ma obowiązek zapoznania się z nimi i stosowania się do nich.
  • Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego sprzęt zostanie odesłany na adres wybrany przez Nabywcę podczas rejestracji reklamacji. Wyjątkiem są produkty dostarczone bezpośrednio do naszego serwisu, po których odbiór należy zgłosić się w punkcie złożenia reklamacji z otrzymanym przy dostarczeniu dokumentem „Pokwitowanie przyjęcia reklamacji”.
  • Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjêcia przesyłki z towarem reklamacyjnym, gdy ta nosi ślady uszkodzenia mechanicznego.


  • Akceptuje warunki i zgłaszam reklamacje